Levering

De købte varer sendes med fragtmand til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til vognkant. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at The Way to Bike kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Ved mindre produkter anvendes en kurerservice eller Post Danmark og levering sker ved brev eller pakke omdeling.

Hos The Way to Bike monterer vi evt. ekstra udstyr og gør cyklen 98% køreklar inden afsendelse. Styret skal drejes på plads og strammes, og evt. pedaler skal monteres ved modtagelse. Vælger du at afhente i vores værksted, så er cyklen helt køreklar, og vi juster saddel osv. på plads for dig.  

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close