Levering

De købte varer sendes med fragtmand til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til vognkant. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at The Way to Bike kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Ved mindre produkter anvendes en kurerservice eller Post Danmark og levering sker ved brev eller pakke omdeling.

Hos The Way to Bike benytter vi udtrykkene 85% samlet og 98% samlet ved levering. Dette beskriver graden af hvor køreklar cyklen er når den modtages. Bremser og gear er altid forud-indstillet. 

Ved 85% og 90% samlet kan du forvente at skulle montere forhjul, pedaler og styr ved modtagelse.

Ved 98% samlet er det oftest kun styret der skal drejes på plads og strammes, og evt. pedaler der skal monteres. 

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close