HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser - TheWaytoBike.dk

Nedenstående handelsbetingelser opdateres løbende og er gældende for alle køb hos The Way to Bike IVS.

The Way to Bike ejes og drives af handelsvirksomheden: 
The Way to Bike ApS
Cvr nr. 36404418
E-mail: sales@thewaytobike.dk

Lager, butik og mekaniker:

Lindhart Cykler, Rømersgade 7, 1362 Kbh. K. 

1) Bestilling

De varer, du ønsker at bestille, lægges i indkøbskurven ved at klikke på "læg i kurv" ud for de pågældende varer. Ved at klikke "Se indkøbskurv" kan du til enhver tid se hvilke varer, du har lagt i indkøbskurven, samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge de varer, du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.  

The Way to Bike tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

BEMÆRK: En bestilling på individuelt tilpasset cykel, kan efter 12 timer fra bestillingstidspunktet IKKE annulleres eller ændres uanset hvilken ændring, der ønskes. Bestillinger foretaget i tidsrummet fredag kl. 14.00 til søndag kl 12.00 kan ikke annulleres eller ændres efter mandag kl. 9.00. Ønske om ændring inden for ovenstående bestillingstidspunkt skal ALTID meddeles på mailadressen sales@thewaytobike.dk og skal efterfølgende bekræftes af The Way to Bike på mail for at være gældende.

 

The Way to Bike sælger og leverer varer til hele Europa, også lande udenfor EU.

 

2) Betaling

Sikker krypteret forbindelse: Betaling sker kontant ved brug af PayPal, kreditkort eller bankoverførsel. The Way to Bike gemmer ikke oplysninger om dit betalingskort eller bankdetaljer.
Betaling af varer: Hele beløbet, eller efter aftale, en del af beløbet betales ved bestilling. En evt. resterende del betales inden varens afsendelse fra The Way to Bike.

Ved bankoverførsel, husk at notere ordrenr. 

Konto 6822 1100966

IBAN:DK2768220001100966

BIC/SWIFT:SYBKDK22 

3) Oplysninger inden du afgiver bindende bestilling

Udover de forhold, der er oplyst i nærværende handelsbetingelser, vil du, før du afgiver din bindende bestilling, jf. ovenfor pkt. 1 og 2, på din skærm bl.a. få følgende oplysninger, som også kan printes ud på papir. Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK inkl. moms. - Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer. 


4) Ordrebekræftelse

Når varerne er bestilt, betalingen er gennemført, og The Way to Bikes har godkendt din bestilling, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail (modtager du ikke din ordrebekræftelse på den indtastede e-mail, kontakt da The Way to Bike). Ordrebekræftelsen sendes til den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Ordrebekræftelsen vil indeholde følgende: 

- Navn på køber 
- Navn og adresse på sælger (The Way to Bike) 
- Beskrivelse af de bestilte varer samt pris og angivelse af moms. 
- Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer 
- Betalingsmetode 
- Købsdato
- Leveringsadresse 
- Ordrenummer 
 

Denne automatiske ordrebekræftelse er ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået, men alene en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. The Way to Bike har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende faktura sendes til dig, når din ordre er færdigbehandlet og betalt.

5) Priser

Alle priser på produkterne er angivet inkl. moms, men ekskl. evt. fragtomkostninger. The Way to Bike er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser. Når du handler med The Way to Bike, indgås aftaler på dansk eller engelsk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på siden eller sende en mail til sales@thewaytobike.dk. Fragtomkostningerne afhænger af hvor i landet, du bor, og hvor meget du køber. Inden du afgiver din endelige bestilling, vil du kunne se prisen på evt. fragt. Prisen er angivet inkl. evt. moms. The Way to Bike forbeholder sig ret til at annullere en ordre hvis det viser sig at der er tale om en fejlberegning.

I Norge angives priser eks. moms. Moms til Norge opkræves ikke af The Way to Bike. 

 

6) Levering

De købte varer sendes med fragtmand til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til vognkant. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at The Way to Bike kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Ved mindre produkter anvendes en kurerservice eller Postnord, og levering sker ved brev- eller pakkeomdeling.

 

7) Fragtskader og andre skader

Fragtskade og evt. forkert antal varer skal meddeles til The Way to Bike på e-mailen sales@thewaytobike.dkhurtigst muligt og gerne inden 24 timer efter, at levering har fundet sted. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader, det vil sige kontrollere, hvorvidt emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede, inden der kvitteres for modtagelse. Selve emballagen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.

 

8) Leveringstidspunkt

Produkter, der ikke er lagerførte, eller lagerført i udlandet, skal fragtes via eksterne samarbejdspartnere. Derfor er leveringstidspunktet altid kun et ca.-tidspunkt. Såfremt levering sker senest 4 uger efter forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse. Forbehold: Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side, kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

 

9) Fortrydelsesret

Fortrydelsesret ved køb af lagervarer og ikke specialfremstillede varer.

Den normale 14 dages fortrydelsesret for privatpersons køb af varer online - gælder kun produkter der lagerføres. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen modtages.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Den originale emballage kan være en væsentlig del af varens værdi, vi anbefaler derfor, at du sender den originale emballage med retur. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af The Way to Bike vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen.

Hvis du fortryder købet, og ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret skal varerne være afsendt til: The way to Bike, Brobyvej 3 – 4180 Sorø, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.

Du har selv ansvaret for at varen returneres til os i hel stand.

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen kan gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til sales@thewaytobike.dk, på telefon 23 44 02 91, eller ved personligt fremmøde hos The Way to Bike, Sorø.

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger The Way to Bike måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb The Way to Bike krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til The Way to Bike.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Den eneste omkostning, du har, når du fortryder, er fragtomkostninger for at sende varen tilbage til os. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelsesret ved køb af specialfremstillede varer og varer importeret særskilt på købers foranledning.

Ved køb af varer online har en privatperson (forbruger) normalt 14 dages fortrydelsesret. Dette udgangspunkt fraviges i nærværende handelsbetingelser af følgende hensyn: Specialproducerede varer, der bestilles hos The Way to Bike, er specielt fremstillet efter købers individuelle ønsker og behov i henhold til de af køber angivne specifikationer og evt. specialmål. For at sikre den billigst mulige produktionsgang (til gavn for køber) samt den kortest mulige leveringstid påbegyndes produktionen af de bestilte produkter straks efter, at køber har afgivet sin bestilling og gennemført betalingen eller dele heraf. Købere af produkter hos The Way to Bike accepterer af ovennævnte hensyn, at fortrydelsesretten begrænses til kun at gælde frem til tidspunktet for påbegyndelse af produktionen af den pågældende bestilling. Idet produktionen påbegyndes straks ved bestilling, har køber ofte ingen fortrydelsesret.

The Way to Bike informerer særskilt om evt. begrænset fortrydelsesret i gældende tilfælde. 


10) Reklamation

Er et købt produkt mod forventning behæftet med en fejl eller mangel, kan køber gøre mangelbeføjelser gældende (reklamere) i henhold til gældende dansk lovgivning. Når du handler på thewaytobike.dk, har du derfor min. 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Alle reklamationer bedes altid ske via e-mail til sales@thewaytobike.dk og være vedhæftet billeddokumentation. Synlige mangler og/eller skader ved det leverede skal meddeles inden monteringen og senest 24 timer efter, at leveringen har fundet sted. Fejl eller mangler, der måtte opstå efterfølgende inden for den almindelige reklamationsperiode, skal hurtigst muligt meddeles via ovennævnte metode. I alle tilfælde er The Way to Bike berettiget til at afhjælpe inden for rimelig tid, foretage ombytning eller tage de pågældende produkter retur. Ved berettiget reklamation kan The Way to Bike vælge at udbedre skaden, erstatte med ny vare eller give dekort på varen. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: The Way to Bike, Brobyvej 3, 4180 Sorø. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og sørg for at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

11) Behandling af personoplysninger

The Way to Bike lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.), anvendes kun i det omfang, dette er nødvendigt for gennemførelsen af købet, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand. The Way to Bikes behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende persondatabeskyttelseslovgivning, og The Way to Bike IVS, jf. nærmere selskabsoplysninger ovenfor, er i denne sammenhæng dataansvarlig og databehandler. Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved bestilling, er placeret sikret og centralt hos The Way to Bikes it-partner. Data til brug for betalingens gennemførelse beror hos betalingsudbyderen - fx. PayPal. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan også kræve oplysningerne slettet, når købet er gennemført. Du skal blot henvende dig til The Way to Bike, jf. ovennævnte kontaktdata. Direktøren og den ansatte hos The Way to Bike har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på TheWaytoBike.dk er The Way to Bike IVS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Cookies 
På TheWaytoBike.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på TheWaytoBike.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere TheWaytoBike.dk.

 

12) Klageadgang

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse sales@thewaytobike.dk

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close